لوله

لوله برق

لوله absلوله پلي اتيلن 40 ميليمتر فاضلاب لوله 40 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 1 4 1 اينچ 63  PE 80  PE لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر فاضلاب لوله 50 ميليمتر 4 اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 1 2 1 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 63 ميليمتر فاضلاب لوله 63 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 2 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 75 ميليمتر فاضلاب لوله 75 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 1 2 2 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 90 ميليمتر فاضلاب لوله 90 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 3 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 110 ميليمتر فاضلاب لوله 110 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 4 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر فاضلاب لوله 125 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 5 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 160 ميليمتر فاضلاب لوله 160 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 6 اينچ PE    63 PE    80 لوله پلي اتيلن 200 ميليمتر فاضلاب لوله 200 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 8 اينچ PE    63 PE    80 لوله پلي اتيلن 250 ميليمتر فاضلاب لوله 250 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 10 اينچ PE    63 PE    80لوله abs


لوله محافظ فيبر نوريمرجع تخصصي شيرآلات صنعتي INDUSTRIAL VALVE PROFESSIONAL SOURCE شيرهاي كشويي چدني فاف  FAF CAST IRON GATE VALVES محصولات اين شركت شيرهاي زبانه لاستيكي فلنچي از نوع چدن داكتيل و چدن خاكستري و همچنين شيرهاي كشويي چدني رزوه اي درسايزهاي پايين تر و شيرهاي چاقويي چدني زبانه فلزي شيرهاي كشويي چدني فاراب محصولات اين شركت سازنده شيرهاي كشويي زبانه لاستيكي و همچنين انواع شيرهاي كشويي زبانه فلزي اورينگي و گرافيتي و همچنين شير هاي كشويي زبانه فلزي با رينگهاي استيل و برنزي  FARAB CAST IRON GATE VALVES شيرهاي كشويي چدني ميراب MIRAB CAST IRON GATE VALVES محصولات اين شركت سازنده شيرهاي كشويي زبانه لاستيكي و فلزي شيرهاي چاقويي و شيرهاي مخصوص لوله هاي پلي اتيلن و همچنين شيرهاي مخصوص لوله هاي پي وي سي و لوله هاي چدنيلوله لي فلت


لوله هاي پلي اتيلن آبياري2 هزينه اجراي سيستم پوش فيت به مراتب بيشتر از هزينه سيستم پلي اتيلن مي باشد زيرا در سيستم پوش فيت در هر يك متر حداقل از دو عدد بست استفاده مي گردد و در صورتي كه در سيستم پلي اتيلن در هر دو الي سه متر از يك عدد بست استفاده مي گردد 3 نو ظهور بودن سيستم پوش فيت و نبودن پروژه اي در ايران كه حداقل سه سال از زمان انجام سيستم فاضلاب آن توسط پوش فيت گذشته باشد و همان طوري كه مطلع هستيد كل سيستم لوله پوش فيت در فواصل كم به وسيله اورينگ به يكديگر مرتبط گرديده و اگر در اثر مرور زمان ph موجود در شوينده هايي مانند وايتكس كه خاصيت اسيدي دارد بر روي اورينگ هاي سيستم اثر بگذارد و باعث شود سيستم پوش فيت از محل اورينگ ها با پوسيدگي و نشت فاضلاب مواجه گردد 4 همان طور كه مي دانيد حداكثر ارتفاع تست آب بند توسط لوله هاي پلي پروپيلن تنها 5 متر بوده كه به 2 طبقه هم نمي‌رسد در صورتي كه در لوله هاي پلي اتيلن تا 10 طبقه يعني حدود 40 متر هم تست پر و آب بند انجام گرديدهلوله پلي اتيلن 355 ميليمتر


لوله پلي اتيلن 280 ميليمتر آب  بازديدكنندگان 8051844 نفر كاربران حاضر 18 نفر امكان دسترسي وجود ندارد سه راه پكس(PEX a) سه راه تبديل پكس(PEX a) تبديل پكس ( PEX a ) تبديل برنجي پكس(PEX a) زانو پكس ( PEX a ) درپوش تست پكس ( PEX a ) زانو ديواري برنجي پكس(PEX a) رابط برنجي پكس ( PEX a ) اتصال يكسر دنده برنجي پكس اتصال يكسر دنده ( PPSU ) پكس حلقه آبي قرمز بي رنگ پكس لوله گرمايش از كف پكس (PEX a ) لوله شرب پكس ( PEX a ) شابلون پكس ( PEX a ) ساپورت خم پكس ( PEX a ) لوله خرطومي پكس ( PEX a ) زانو كوتاه 87° پوش فيت بي صدا زانو بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو 45° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 45° پوش فيت بي صدا زانو 30° پوش فيت بي صدا سه راه 87° پوش فيت بي صدا سه راه 45° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 87° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 45° پوش فيت بي صدا سه راه بازديد 90° پوش فيت بي صدا تبديل پوش فيت بي صدا رابط پوش فيت بي صدا درپوش تست پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك بلند پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك كوتاه پوش فيت بي صدا سيفون بازديد پوش فيت بي صدا سيفون با دريچه بازديد پوش فيت بي صدا دريچه بازديد پوش فيت بي صدا رابط بوگير پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي عمودي ) پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي افقي ) پوش فيت بي صدا عصائي پشت بام پوش فيت بي صدا بست سقفي پوش فيت بي صدا بست ديواري پوش فيت بي صدا لوله هاي يكسر سوكت پوش فيت بي صدا لوله هاي دو سر سوكت پوش فيت بي صدا لوله بر و پخ كن پايه دار پوش فيت بي صدا استاپر پوش فيت بي صدا لوله پخ كن پوش فيت بي صدا لوله بر پوش فيت بي صدا آچار تسمه اي پوش فيت بي صدالوله پلي اتيلن7 اينچ


لوله پلي اتيلن 25 ميليمتر آب  بازديدكنندگان 8053184 نفر كاربران حاضر 33 نفر امكان دسترسي وجود ندارد سه راه پكس(PEX a) سه راه تبديل پكس(PEX a) تبديل پكس ( PEX a ) تبديل برنجي پكس(PEX a) زانو پكس ( PEX a ) درپوش تست پكس ( PEX a ) زانو ديواري برنجي پكس(PEX a) رابط برنجي پكس ( PEX a ) اتصال يكسر دنده برنجي پكس اتصال يكسر دنده ( PPSU ) پكس حلقه آبي قرمز بي رنگ پكس لوله گرمايش از كف پكس (PEX a ) لوله شرب پكس ( PEX a ) شابلون پكس ( PEX a ) ساپورت خم پكس ( PEX a ) لوله خرطومي پكس ( PEX a ) زانو كوتاه 87° پوش فيت بي صدا زانو بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو 45° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 45° پوش فيت بي صدا زانو 30° پوش فيت بي صدا سه راه 87° پوش فيت بي صدا سه راه 45° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 87° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 45° پوش فيت بي صدا سه راه بازديد 90° پوش فيت بي صدا تبديل پوش فيت بي صدا رابط پوش فيت بي صدا درپوش تست پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك بلند پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك كوتاه پوش فيت بي صدا سيفون بازديد پوش فيت بي صدا سيفون با دريچه بازديد پوش فيت بي صدا دريچه بازديد پوش فيت بي صدا رابط بوگير پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي عمودي ) پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي افقي ) پوش فيت بي صدا عصائي پشت بام پوش فيت بي صدا بست سقفي پوش فيت بي صدا بست ديواري پوش فيت بي صدا لوله هاي يكسر سوكت پوش فيت بي صدا لوله هاي دو سر سوكت پوش فيت بي صدا لوله بر و پخ كن پايه دار پوش فيت بي صدا استاپر پوش فيت بي صدا لوله پخ كن پوش فيت بي صدا لوله بر پوش فيت بي صدا آچار تسمه اي پوش فيت بي صدالوله پلي اتيلن آبياريبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۹:۴۹ توسط:فروشگاه لوله موضوع:

لوله گاز

لوله absلوله پلي اتيلن 40 ميليمتر فاضلاب لوله 40 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 1 4 1 اينچ 63  PE 80  PE لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر فاضلاب لوله 50 ميليمتر 4 اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 1 2 1 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 63 ميليمتر فاضلاب لوله 63 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 2 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 75 ميليمتر فاضلاب لوله 75 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 1 2 2 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 90 ميليمتر فاضلاب لوله 90 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 3 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 110 ميليمتر فاضلاب لوله 110 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 4 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر فاضلاب لوله 125 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 5 اينچ PE   63 PE   80 لوله پلي اتيلن 160 ميليمتر فاضلاب لوله 160 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 6 اينچ PE    63 PE    80 لوله پلي اتيلن 200 ميليمتر فاضلاب لوله 200 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 8 اينچ PE    63 PE    80 لوله پلي اتيلن 250 ميليمتر فاضلاب لوله 250 ميليمتر 4   اتمسفر لوله فاضلابي پلي اتيلن سخت HDPE 10 اينچ PE    63 PE    80لوله abs


لوله محافظ فيبر نوريمرجع تخصصي شيرآلات صنعتي INDUSTRIAL VALVE PROFESSIONAL SOURCE شيرهاي كشويي چدني فاف  FAF CAST IRON GATE VALVES محصولات اين شركت شيرهاي زبانه لاستيكي فلنچي از نوع چدن داكتيل و چدن خاكستري و همچنين شيرهاي كشويي چدني رزوه اي درسايزهاي پايين تر و شيرهاي چاقويي چدني زبانه فلزي شيرهاي كشويي چدني فاراب محصولات اين شركت سازنده شيرهاي كشويي زبانه لاستيكي و همچنين انواع شيرهاي كشويي زبانه فلزي اورينگي و گرافيتي و همچنين شير هاي كشويي زبانه فلزي با رينگهاي استيل و برنزي  FARAB CAST IRON GATE VALVES شيرهاي كشويي چدني ميراب MIRAB CAST IRON GATE VALVES محصولات اين شركت سازنده شيرهاي كشويي زبانه لاستيكي و فلزي شيرهاي چاقويي و شيرهاي مخصوص لوله هاي پلي اتيلن و همچنين شيرهاي مخصوص لوله هاي پي وي سي و لوله هاي چدنيلوله لي فلت


لوله هاي پلي اتيلن آبياري2 هزينه اجراي سيستم پوش فيت به مراتب بيشتر از هزينه سيستم پلي اتيلن مي باشد زيرا در سيستم پوش فيت در هر يك متر حداقل از دو عدد بست استفاده مي گردد و در صورتي كه در سيستم پلي اتيلن در هر دو الي سه متر از يك عدد بست استفاده مي گردد 3 نو ظهور بودن سيستم پوش فيت و نبودن پروژه اي در ايران كه حداقل سه سال از زمان انجام سيستم فاضلاب آن توسط پوش فيت گذشته باشد و همان طوري كه مطلع هستيد كل سيستم لوله پوش فيت در فواصل كم به وسيله اورينگ به يكديگر مرتبط گرديده و اگر در اثر مرور زمان ph موجود در شوينده هايي مانند وايتكس كه خاصيت اسيدي دارد بر روي اورينگ هاي سيستم اثر بگذارد و باعث شود سيستم پوش فيت از محل اورينگ ها با پوسيدگي و نشت فاضلاب مواجه گردد 4 همان طور كه مي دانيد حداكثر ارتفاع تست آب بند توسط لوله هاي پلي پروپيلن تنها 5 متر بوده كه به 2 طبقه هم نمي‌رسد در صورتي كه در لوله هاي پلي اتيلن تا 10 طبقه يعني حدود 40 متر هم تست پر و آب بند انجام گرديدهلوله پلي اتيلن 355 ميليمتر


لوله پلي اتيلن 280 ميليمتر آب  بازديدكنندگان 8051844 نفر كاربران حاضر 18 نفر امكان دسترسي وجود ندارد سه راه پكس(PEX a) سه راه تبديل پكس(PEX a) تبديل پكس ( PEX a ) تبديل برنجي پكس(PEX a) زانو پكس ( PEX a ) درپوش تست پكس ( PEX a ) زانو ديواري برنجي پكس(PEX a) رابط برنجي پكس ( PEX a ) اتصال يكسر دنده برنجي پكس اتصال يكسر دنده ( PPSU ) پكس حلقه آبي قرمز بي رنگ پكس لوله گرمايش از كف پكس (PEX a ) لوله شرب پكس ( PEX a ) شابلون پكس ( PEX a ) ساپورت خم پكس ( PEX a ) لوله خرطومي پكس ( PEX a ) زانو كوتاه 87° پوش فيت بي صدا زانو بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو 45° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 45° پوش فيت بي صدا زانو 30° پوش فيت بي صدا سه راه 87° پوش فيت بي صدا سه راه 45° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 87° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 45° پوش فيت بي صدا سه راه بازديد 90° پوش فيت بي صدا تبديل پوش فيت بي صدا رابط پوش فيت بي صدا درپوش تست پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك بلند پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك كوتاه پوش فيت بي صدا سيفون بازديد پوش فيت بي صدا سيفون با دريچه بازديد پوش فيت بي صدا دريچه بازديد پوش فيت بي صدا رابط بوگير پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي عمودي ) پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي افقي ) پوش فيت بي صدا عصائي پشت بام پوش فيت بي صدا بست سقفي پوش فيت بي صدا بست ديواري پوش فيت بي صدا لوله هاي يكسر سوكت پوش فيت بي صدا لوله هاي دو سر سوكت پوش فيت بي صدا لوله بر و پخ كن پايه دار پوش فيت بي صدا استاپر پوش فيت بي صدا لوله پخ كن پوش فيت بي صدا لوله بر پوش فيت بي صدا آچار تسمه اي پوش فيت بي صدالوله پلي اتيلن7 اينچ


لوله پلي اتيلن 25 ميليمتر آب  بازديدكنندگان 8053184 نفر كاربران حاضر 33 نفر امكان دسترسي وجود ندارد سه راه پكس(PEX a) سه راه تبديل پكس(PEX a) تبديل پكس ( PEX a ) تبديل برنجي پكس(PEX a) زانو پكس ( PEX a ) درپوش تست پكس ( PEX a ) زانو ديواري برنجي پكس(PEX a) رابط برنجي پكس ( PEX a ) اتصال يكسر دنده برنجي پكس اتصال يكسر دنده ( PPSU ) پكس حلقه آبي قرمز بي رنگ پكس لوله گرمايش از كف پكس (PEX a ) لوله شرب پكس ( PEX a ) شابلون پكس ( PEX a ) ساپورت خم پكس ( PEX a ) لوله خرطومي پكس ( PEX a ) زانو كوتاه 87° پوش فيت بي صدا زانو بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو 45° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 45° پوش فيت بي صدا زانو 30° پوش فيت بي صدا سه راه 87° پوش فيت بي صدا سه راه 45° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 87° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 45° پوش فيت بي صدا سه راه بازديد 90° پوش فيت بي صدا تبديل پوش فيت بي صدا رابط پوش فيت بي صدا درپوش تست پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك بلند پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك كوتاه پوش فيت بي صدا سيفون بازديد پوش فيت بي صدا سيفون با دريچه بازديد پوش فيت بي صدا دريچه بازديد پوش فيت بي صدا رابط بوگير پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي عمودي ) پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي افقي ) پوش فيت بي صدا عصائي پشت بام پوش فيت بي صدا بست سقفي پوش فيت بي صدا بست ديواري پوش فيت بي صدا لوله هاي يكسر سوكت پوش فيت بي صدا لوله هاي دو سر سوكت پوش فيت بي صدا لوله بر و پخ كن پايه دار پوش فيت بي صدا استاپر پوش فيت بي صدا لوله پخ كن پوش فيت بي صدا لوله بر پوش فيت بي صدا آچار تسمه اي پوش فيت بي صدالوله پلي اتيلن آبياريبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۹:۳۳ توسط:فروشگاه لوله موضوع:

لوله آب

لوله 16 بار۶ بهمن ۱۳۸۸ بهره‌برداري فاز اول پروژه احداث خط لوله آبادان نظاميه ۶ بهمن ۱۳۸۸ ميرمعزي در گفت و گو با پايگاه nioc سيستم سابق شركت نفت براي جذب و ارتقاء نيروي انساني احيا شود ۶ بهمن ۱۳۸۸ وزارت نفت بيش از دو برابر برنامه تعهد شده به نيروگاه‌ها گاز ارسال كرد ۶ بهمن ۱۳۸۸ نحوه انتشار اوراق مشاركت وزارت نفت در لايحه بودجه 89 اعلام شد ۶ بهمن ۱۳۸۸ مديرعامل شركت ملي گاز ايران توسعه منابع و ذخاير گاز از نان شب هم واجب‌تر است ۶ بهمن ۱۳۸۸ نخستين نمايشگاه نفت گاز و پتروشيمي خوزستان آغاز به كار كرد ۶ بهمن ۱۳۸۸ با بهره‌برداري از سكوي گازي محقق مي‌شود توليد روزانه نيم ميليارد فوت مكعب گاز از ميدان سلمان ۳ بهمن ۱۳۸۸ خط انتقال گاز برازجان دهه فجر به بهره‌برداري مي‌رسد ۳ بهمن ۱۳۸۸ بهره‌برداري از 26 پروژه گازرساني در استان لرستان ۳ بهمن ۱۳۸۸ 17نقطه بحراني خط لوله نفت شهر كرمانشاه ترميم شد ۳ بهمن ۱۳۸۸ با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود افتتاح رسمي طرح گازرساني به شهر هندودر در استان مركزي ۳ بهمن ۱۳۸۸ تكذيب شركت لوله سازي اهواز ۳ بهمن ۱۳۸۸ نخستين نمايشگاه نفت گاز و پتروشيمي خوزستان فرصتي براي تعامل شركت‌هاي نفتي ۳ بهمن ۱۳۸۸لوله 63 برق


لوله پلي اتيلن 110 ميليمتر آبليست قيمت لوله هاي گالوانيزه سبك و سنگين توضيحات قيمت لوله هاي سنگين (ريال) قيمت لوله هاي سبك (ريال) نوع كالا رديف   230000       save  183000      سپنتا 1 2 گالوانيزه 1   280000   save  250000  3 4 گالوانيزه     407000   save  370000سپنتا لوله "1 گالوانيزه 3   515000    save 465000سپنتا  لوله  "1 4 1 گالوانيزه 4   605000   save    530000سپنتا  لوله  "1 2 1 گالوانيزه 5   950000      save  680000  لوله "2 گالوانيزه 6   1390000  save   940000  لوله  "1 2 2 گالوانيزه 7   1690000   save   1140000  لوله "3 گالوانيزه 8   1930000  SAVE 1520000  لوله "4 گالوانيزه 9    ندارد  2670000  لوله "5 گالوانيزه 10    ندارد  3400000  لوله "6 گالوانيزه 11   Topلوله خرطومي آبياري


لوله 12 اتمسفر  بازديدكنندگان 8053143 نفر كاربران حاضر 25 نفر امكان دسترسي وجود ندارد سه راه پكس(PEX a) سه راه تبديل پكس(PEX a) تبديل پكس ( PEX a ) تبديل برنجي پكس(PEX a) زانو پكس ( PEX a ) درپوش تست پكس ( PEX a ) زانو ديواري برنجي پكس(PEX a) رابط برنجي پكس ( PEX a ) اتصال يكسر دنده برنجي پكس اتصال يكسر دنده ( PPSU ) پكس حلقه آبي قرمز بي رنگ پكس لوله گرمايش از كف پكس (PEX a ) لوله شرب پكس ( PEX a ) شابلون پكس ( PEX a ) ساپورت خم پكس ( PEX a ) لوله خرطومي پكس ( PEX a ) زانو كوتاه 87° پوش فيت بي صدا زانو بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو 45° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 45° پوش فيت بي صدا زانو 30° پوش فيت بي صدا سه راه 87° پوش فيت بي صدا سه راه 45° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 87° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 45° پوش فيت بي صدا سه راه بازديد 90° پوش فيت بي صدا تبديل پوش فيت بي صدا رابط پوش فيت بي صدا درپوش تست پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك بلند پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك كوتاه پوش فيت بي صدا سيفون بازديد پوش فيت بي صدا سيفون با دريچه بازديد پوش فيت بي صدا دريچه بازديد پوش فيت بي صدا رابط بوگير پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي عمودي ) پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي افقي ) پوش فيت بي صدا عصائي پشت بام پوش فيت بي صدا بست سقفي پوش فيت بي صدا بست ديواري پوش فيت بي صدا لوله هاي يكسر سوكت پوش فيت بي صدا لوله هاي دو سر سوكت پوش فيت بي صدا لوله بر و پخ كن پايه دار پوش فيت بي صدا استاپر پوش فيت بي صدا لوله پخ كن پوش فيت بي صدا لوله بر پوش فيت بي صدا آچار تسمه اي پوش فيت بي صدالوله پلي اتيلن برق


لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر آبكاربرد لوله پليكا يا UPVC يا پوليكا يا پي وي سي 250 ميليمتر 6 بار انتقال آب باران ISIRI12142 فاضلاب ساختماني روي كار و زير كار ISIRI 9119 آبرساني و انتقال آب تحت فشار ISIRI 9117 فاضلاب زير زميني بدون فشار و جمع آوري آب هاي سطحي زير خاك و زهكشيISIRI 9118 روش توليد لوله پليكا يا UPVC يا پوليكا يا پي وي سي 250 ميليمتر 6 بار روش توليد بصورت اكسترودر تك سيلندر يا دو سيلندر مي باشد نصب لوله پليكا يا UPVC يا پوليكا يا پي وي سي 250 ميليمتر 6 بار به روش چسبي يا پوش فيت يا فلنچي رزوه اي  قابل نصب ميباشد حمل لوله پليكا يا UPVC يا پوليكا يا پي وي سي 250 ميليمتر 6 بار بسيار راحت بوده و بصورت انفرادي يا دو نفري قابل حمل ميباشد قيمت لوله پليكا يا UPVC يا پوليكا يا پي وي سي 250 ميليمتر 6 بار بسيار مناسب و به صرفه بوده و هميشه جز انتخاب واحد هاي  دولتي يا خصوصي بوده استلوله 10 بار


لوله 4 اتمسفرطبقه بندي شيرآلات   لوله و اتصالات فاضلابي كاروگيت از سايز 200 تا 500 ميليمتري  –  لوله و اتصالات اسپيرال از سايز 200 تا 3000 ميليمتري  –  كليه تجهيزات مرتبط با پروژه هاي آبرساني فاضلابي  و گاز رساني از قبيل شيرآلات – اتصالات فلزي لوله كاروگيت پلي اتيلن – دو جدارهمزاياي لوله هاي پلي اتيلن دوجداره 1 عمر طولاني2 انعطاف پذيري و قابليت تحمل خمش3 وزن كمتر نسبت به انواع فولادي و چدني وبتني4 رسوب ناپذيري بدليل صيقلي بودن سطح داخلي لوله5 مقاوم تا دماي50 درجه سانتيگراد و نامحلول بودن در برابر تمامي حلالهاي آلي6 مقاوم در برابر مواد خورنده (اسيدها نمكها و بازها) و ميكرواُرگانيسم ها7 مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش آفتاب به دليل استفاده از مواد ( (Anti uv8 مقاوم در برابر حمله جوندگان و ميكرواُرگانيسمها به دليل فقدان ارزش غذايي9 سهولت در نصب و اجراي سريع كارگذاري10 تحمل پذيري خوب در برابر بار11 حمل ونقل آسان12 تحمل سرما وگرماي شديد13 امكان استفاده از انواع اتصالات14 خواص هيدروليكي خوب لوله به دليل بر خوردار بودن از سطوح داخلي صاف15 مقاومت بسيار خوب در برابر سايش تحمل پذيري در برابر بار ترافيكي كلمات مرتبط  آب حياط لوله كاروگيت اتصالات خريد شيرالات خريد لوله كاروگيت شير گاري شيرالات فروش انواع لوله كاروگيت لوله لوله اسپرال كاروگيتلوله پلي اتيلن برقبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۹:۱۴ توسط:فروشگاه لوله موضوع:

لوله

لوله هاي PE80استاندارد نوار تيپ آبياري قطره اي 60 سانتيمتري تاييديه كنترل كيفي دفتر توسعه سامانه هاي نوين آبياري معاونت آب و خاك و صنايع تاييديه موسسه تحقيقات فني مهندسي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس استاندارد صنعتي آلمانDIN8074 وDIN8078   استاندارد ملي ايران8988 17740 11951 شاخص جريان مذاب (MFI)  (ISO 1133) تعيين دانسيته (ISO 1183) تعيين درصد كربن (دوده) ( ASTM D 1603 ) آزمون فشار هيدرواستاتيك (EN 921) آزمون فشار تركيدگي ( ASTM D 1599 ) آزمون برگشت حرارتي (ISO 2502) اندازگيري ابعاد و برسي ظاهري لوله  ( ISIRI 1331 ) ميزان خارج شدن از گردي (Ovality) شماره استاندارد ملي عنوان آزمون شماره استاندارد ملي عنوان آزمون 6980 نرخ جريان مذاب 7175 1 ابعاد 7186 پايداري اكسيداتيو 7175 3 بازگشت حرارتي 1331 وضعيت ضاهري 7175 4 فشار تركيدگي 1331 اثر لوله برروي آب 7175 4 فشار هيدرواستاتيك 1331 نشانه گذاري 7175 2 تعيين دوده         7175 6 پخش و پراكنش دوده محصولاتي كه با نوار تيپ آبياري قطره اي 60 سانتيمتري آبياري مي شوند گوجه فرنگي فلفل سيب زميني توت فرنگي پياز آفتابگردان خربزه هندوانه چغندر قند ذرت به روش آبياري قطره اي با نوار تيپ يا نوار آبياري پلاكدار و نوار تيپ درز دار آبياري مي شوندلوله پلي اتيلن2 اينچ


لوله پلي اتيلن8 اينچ  بازديدكنندگان 8053013 نفر كاربران حاضر 398 نفر امكان دسترسي وجود ندارد سه راه پكس(PEX a) سه راه تبديل پكس(PEX a) تبديل پكس ( PEX a ) تبديل برنجي پكس(PEX a) زانو پكس ( PEX a ) درپوش تست پكس ( PEX a ) زانو ديواري برنجي پكس(PEX a) رابط برنجي پكس ( PEX a ) اتصال يكسر دنده برنجي پكس اتصال يكسر دنده ( PPSU ) پكس حلقه آبي قرمز بي رنگ پكس لوله گرمايش از كف پكس (PEX a ) لوله شرب پكس ( PEX a ) شابلون پكس ( PEX a ) ساپورت خم پكس ( PEX a ) لوله خرطومي پكس ( PEX a ) زانو كوتاه 87° پوش فيت بي صدا زانو بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو 45° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 45° پوش فيت بي صدا زانو 30° پوش فيت بي صدا سه راه 87° پوش فيت بي صدا سه راه 45° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 87° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 45° پوش فيت بي صدا سه راه بازديد 90° پوش فيت بي صدا تبديل پوش فيت بي صدا رابط پوش فيت بي صدا درپوش تست پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك بلند پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك كوتاه پوش فيت بي صدا سيفون بازديد پوش فيت بي صدا سيفون با دريچه بازديد پوش فيت بي صدا دريچه بازديد پوش فيت بي صدا رابط بوگير پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي عمودي ) پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي افقي ) پوش فيت بي صدا عصائي پشت بام پوش فيت بي صدا بست سقفي پوش فيت بي صدا بست ديواري پوش فيت بي صدا لوله هاي يكسر سوكت پوش فيت بي صدا لوله هاي دو سر سوكت پوش فيت بي صدا لوله بر و پخ كن پايه دار پوش فيت بي صدا استاپر پوش فيت بي صدا لوله پخ كن پوش فيت بي صدا لوله بر پوش فيت بي صدا آچار تسمه اي پوش فيت بي صدالوله پلي اتيلن 315 ميليمتر آب


لوله فلتلوله و اتصالات متيني توليد كننده لوله پلي اتيلن لوله جداره چاه لوله پليكا فاضلابي لوله كاروگيت فاضلابي [همدان] نوع فعاليت توليد كننده وارد كننده عمده فروش خرده فروش صادر كننده خدمات خدمات محصولات لوله پلي اتيلن لوله كاروگيت فاضلابي لوله پليكا فاضلابي لوله جي آر پي لوله زهكش لوله جداره چاه رايزر پليمري منهول پلي اتيلن لوله دريچه دار نوار تيپ آبياري قطره اي نوار تيپ قيمت لوله پلي اتيلن قيمت لوله كاروگيت فاضلابي قيمت لوله پليكا قيمت لوله زهكش قيمت لوله جداره چاه قيمت رايزر پليمري قيمت لوله دريچه دار قيمت نوار تيپ آبياري قطره اي قيمت منهول پلي اتيلن قيمت لوله جداره چاه آبياري قطره اي سيفون كيت انشعاب انشعابگير لوله پليكا فاضلابي فروش لوله پليكا فاضلابي لوله پلي اتيلن فروش لوله پلي اتيلن لوله پليكا فاضلابي فروش لوله پليكا فاضلابي لوله جداره چاه فروش لوله جداره چاه فروش رايزر پليمري فروش منهول پلي اتيلن نوع مالكيت شركت سهامي خاص تلفن 081 38211111 0918 1112054 081 32514700 0918 3147093 0912 7298974 محصولات دريپر (5) لوله كاروگيت (14) لوله پليكا (18) لوله جداره چاه (13) لوله پلي اتيلن (39) منهول پلي اتيلن (35) لوله زهكش (5) لوله جي آر پي (18) نوار تيپ آبياري (8) لوله دريچه دار (11) انشعابگير (3) سيفون (9) نايلون آبياري (2) شير خودكار (3) رايزر پليمري (51) دستگاه جوش پلي اتيلن (8) ديگر محصولات (4) همه محصولات (246) تماس بگيريد بروز رساني 22 ساعت پيشلوله پلي اتيلن 63 ميليمتر آب


لوله پلي اتيلن4 اينچاستاندارد نوار تيپ آبياري قطره اي 10 سانتيمتري تاييديه كنترل كيفي دفتر توسعه سامانه هاي نوين آبياري معاونت آب و خاك و صنايع تاييديه موسسه تحقيقات فني مهندسي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس استاندارد صنعتي آلمانDIN8074 وDIN8078   استاندارد ملي ايران8988 17740 11951 شاخص جريان مذاب (MFI)  (ISO 1133) تعيين دانسيته (ISO 1183) تعيين درصد كربن (دوده) ( ASTM D 1603 ) آزمون فشار هيدرواستاتيك (EN 921) آزمون فشار تركيدگي ( ASTM D 1599 ) آزمون برگشت حرارتي (ISO 2502) اندازگيري ابعاد و برسي ظاهري لوله  ( ISIRI 1331 ) ميزان خارج شدن از گردي (Ovality) شماره استاندارد ملي عنوان آزمون شماره استاندارد ملي عنوان آزمون 6980 نرخ جريان مذاب 7175 1 ابعاد 7186 پايداري اكسيداتيو 7175 3 بازگشت حرارتي 1331 وضعيت ضاهري 7175 4 فشار تركيدگي 1331 اثر لوله برروي آب 7175 4 فشار هيدرواستاتيك 1331 نشانه گذاري 7175 2 تعيين دوده         7175 6 پخش و پراكنش دوده محصولاتي كه با نوار تيپ آبياري قطره اي 10 سانتيمتري آبياري مي شوند گوجه فرنگي فلفل سيب زميني توت فرنگي پياز آفتابگردان خربزه هندوانه چغندر قند ذرت به روش آبياري قطره اي با نوار تيپ يا نوار آبياري پلاكدار و نوار تيپ درز دار آبياري مي شوندلوله لي فلت PVC


لوله 63 ميليمتر لوله pvc شما اينجا هستيد Home انتقاد و پيشنهاد مطالب سايت لوله pvc كابران حاضر در سايت ما 87 مهمان و بدون عضو آنلاين داريم برخي از مشتريان ما پتروشيمي پارس پيشرو توسعه انرژي هيبرد نيرو ازن آب لوله پي وي سي     < قبلي بعدي > ورود به سايت نام كاربري رمز ورود مرا بخاطر داشته باش بازيابي رمز عبور بازيابي نام كاربري ايجاد حساب كاربري تبليغات تصاوير تصادفي          لوله پلي اتيلن 355 ميليمتر آببرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۸:۵۶ توسط:فروشگاه لوله موضوع:

فروش لوله

لوله پلي اتيلن 16 ميليمترشير پروانه اي با پوشش داخلي ( لاينينگ ) شير پروانه اي با ديسك B Plan شير پروانه اي فلنجدار با عملگر دستي شير پروانه اي فلنجدار با عملگر پنوماتيكي شير پروانه اي مجهز به سيستم كنار گذر شير پروانه اي نيكل آلومنيوم برنز شير ويفري با عملگر پنوماتيك شير ويفري دبل اكسنتريك استيل شير پروانه اي سنتريك بدنه باريك فلنجدار شير ويفري نيكل آلومنيوم برنز مخصوص آب دريا شير ويفري اهرمي شير پروانه اي بدون فلنج انتهاي خط ( Lug Type ) شير فشار شكن شير كنترل دبي ( محدود كننده دبي ) فلوتر قطع و وصل (شير كنترل سطح آب مخازن) شير كنترل پمپ شير كنترل اتوماتيك اطمينان (شير ضربه قوچ) شير فلوتر انطباقي شير كنترل اتوماتيك شكستگي لوله شير تركيبي كنترل دبي و فشار شكن شير گلوب شير گلوب با عملگر پنوماتيك شير كشويي زبانه لاستيكي شير كشويي چاقويي با عملگر پنوماتيك شير كشويي زبانه لاستيكي مخصوص لوله هاي چدني شير كشويي چاقويي شير كشويي زبانه فلزي شير كشويي زبانه لاستيكي مخصوص لوله هاي پلي اتيلن شير كشويي زبانه لاستيكي مخصوص لوله هاي pvc (كلمپ دار) شير غلافي ( آستيني) شير سوزني شير هاول بانگر شير هالوجت شير هوا روزنه بزرگ (خلا شكن) شير هوا فاضلابي شير هوا تك محفظه دو روزنه شير هوا دو محفظه دو روزنه با سيستم قطع وصل شير هوا دو محفظه دو روزنه بدون سيستم قطع و وصل شير يكطرفه وزنه اي شير يكطرفه وزنه اي ترمز دار شير يكطرفه نازل دار شير يكطرفه فنردار وسوپاپي مكش شير يكطرفه دريچه اي فلنجدار شير آتش نشاني دفني با تخليه خودكار شير آتش نشاني ايستاده شير صافي نوع T شير صافي نوع Y اتصال قابل پياده شدن تيپ F2 اتصالات قابل پياده شدن تيپ F1 نشانگر مكانيكي شيرلوله 450 ميليمتر


لوله كشاورزي هيدروفلوم لوله pvc اهداف شركت درباره ما تماس با ما كابران حاضر در سايت ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاين داريم برخي از مشتريان ما پتروشيمي پارس پيشرو توسعه انرژي هيبرد نيرو ازن آب لوله پي وي سي     ورود به سايت نام كاربري رمز ورود مرا بخاطر داشته باش بازيابي رمز عبور بازيابي نام كاربري ايجاد حساب كاربري تبليغات تصاوير تصادفي          لوله پلي اتيلن4 اينچ


لوله پلي اتيلن 63 ميليمتر گازسلام خسته نباشيد خوب جايي سرزديد مطالب بنده را درباره اتصالات جوشي مطالعه فرماييد   درباره اتصالات جوشي اگه بخواهم توضيح بدم اينكه   اين فروشگاه نماينده فروش انواع اتصالات جوشي با مارك هاي اتصالات جوشي دلتا فروش اتصالات جوشي سيتكو فروش اتصالات جوشي زاگرس وكاويان  وايران اتصال مي باشد   منظور از اتصالات جوشي اين است بصورت جوش به هم بار الكترود ام تي والكترود يس جي در دومدل الكترود ام تي 2 5 وفروش الكترود ام تي 3 به هم جوش مي خورد   اتصالات جوشي در مدل هاي مختلف وجود دار   1 اتصالات جوشي درزدار درباره اتصالات جوشي درزدار بخواهم تضيح بدم اين بس كه اين اتصالات جوشي درزدار از لوله درزدار درست مي شود كه اتصالات جوشي درزدار مصارف مختلفي دارد     1 اتصالات جوشي درزدار را جهت ساخت نرده وهركجا كه بخواهند جوش بدهند واصلي نرين قسمت ان جهت مصارف گازي استفاده مي شوذ اليته اين رو هم بايد بگم اتصالات جوشي درزدار   را فقط براي گاز كشي روكار استفاده مي كنند   2 اتصالات جوشي درز مخفي يا اتصالات جوشي بدون درز وبازهم به ان فروش اتصالات جوشي مانسمان هم مي گويند     اتصالات جوشي مانسمان خودش به 4 دسته تقسيم مي شو     فروش اتصالات جوشي رده 20 فروش اتصالات جوشي رده 40 واتصالات جوشي مانسمان رده 80 مصارف اتصالات جوشي مانسمان را اگه بخواهم توضيح بدهم اين كه اتصالات جوشي مانسمان را براي لوله كشي گاز درساختمان  توكار استفاده مي شود مصارف اتصالات جوشي رده 40 جهت مصارف گاز هاي فشار قوي ومصارف سيال هاي روغن فشار دار استفاده مي شود   اتصالات جوشي رده 40 از اتصالات جوشي رده 20 سنگين تر مي باشد     در بار اتصالات جوشي هرچي اتصالات جوشي سنگين تر باشد كيفيت ان بالاتر مي باشد   هماكاران محترم اين فروشگاه جهت رفاه شما مشتريان محترم كليه اتصالات جوشي خود را بصورت رايگان به همه شهر هاي ايران ارسال مي كند     فروش اتصالات جوشي فروش اتصالات جوشي بدون درز فروش اتصالات جوشي درز مخفي فروش اتصالات جوشي رده 20 فروش اتصالات جوشي رده 40 فروش اتصالات جوشي سياه فروش اتصالات جوشي مانسمان فروش اتصالات جوشي معوملي فروش اتصالات درزدار سياه فروش اتصالات فشار قوي فروش اتصالات مانسمان جوشي فروش اتصالات گازي ليست قيمت اتصالات جوشي ليست قيمت اتصالات جوشي سياه ليست قيمت انواع اتصالات جوشي نمايندگي اتصالات جوشي نمايندگي اتصالات جوشي سياه نمايندگي اتصالات گازيلوله پلي اتيلن 110 ميليمتر


لوله پلي اتيلن 450 ميليمتراتصالات جوشي سحر     سلام خسته نباشيد خوب جايي سرزديد مطالب بنده را درباره اتصالات جوشي مطالعه فرماييد   درباره اتصالات جوشي اگه بخواهم توضيح بدم اينكه   اين فروشگاه نماينده فروش انواع اتصالات جوشي با مارك هاي اتصالات جوشي دلتا فروش اتصالات جوشي سيتكو فروش اتصالات جوشي زاگرس وكاويان  وايران اتصال مي باشد   منظور از اتصالات جوشي اين است بصورت جوش به هم بار الكترود ام تي والكترود يس جي در دومدل الكترود ام تي 2 5 وفروش الكترود ام تي 3 به هم جوش مي خورد   اتصالات جوشي در مدل هاي مختلف وجود دار   1 اتصالات جوشي درزدار درباره اتصالات جوشي درزدار بخواهم تضيح بدم اين بس كه اين اتصالات جوشي درزدار از لوله درزدار درست مي شود كه اتصالات جوشي درزدار مصارف مختلفي دارد     1 اتصالات جوشي درزدار را جهت ساخت نرده وهركجا كه بخواهند جوش بدهند واصلي نرين قسمت ان جهت مصارف گازي استفاده مي شوذ اليته اين رو هم بايد بگم اتصالات جوشي درزدار   را فقط براي گاز كشي روكار استفاده مي كنند   2 اتصالات جوشي درز مخفي يا اتصالات جوشي بدون درز وبازهم به ان فروش اتصالات جوشي مانسمان هم مي گويند     اتصالات جوشي مانسمان خودش به 4 دسته تقسيم مي شو     فروش اتصالات جوشي رده 20 فروش اتصالات جوشي رده 40 واتصالات جوشي مانسمان رده 80 مصارف اتصالات جوشي مانسمان را اگه بخواهم توضيح بدهم اين كه اتصالات جوشي مانسمان را براي لوله كشي گاز درساختمان  توكار استفاده مي شود مصارف اتصالات جوشي رده 40 جهت مصارف گاز هاي فشار قوي ومصارف سيال هاي روغن فشار دار استفاده مي شود   اتصالات جوشي رده 40 از اتصالات جوشي رده 20 سنگين تر مي باشد     در بار اتصالات جوشي هرچي اتصالات جوشي سنگين تر باشد كيفيت ان بالاتر مي باشد   هماكاران محترم اين فروشگاه جهت رفاه شما مشتريان محترم كليه اتصالات جوشي خود را بصورت رايگان به همه شهر هاي ايران ارسال مي كند     فروش اتصالات جوشي فروش اتصالات جوشي بدون درز فروش اتصالات جوشي درز مخفي فروش اتصالات جوشي رده 20 فروش اتصالات جوشي رده 40 فروش اتصالات جوشي سياه فروش اتصالات جوشي مانسمان فروش اتصالات جوشي معوملي فروش اتصالات درزدار سياه فروش اتصالات فشار قوي فروش اتصالات مانسمان جوشي فروش اتصالات گازي ليست قيمت اتصالات جوشي ليست قيمت اتصالات جوشي سياه ليست قيمت انواع اتصالات جوشي نمايندگي اتصالات جوشي نمايندگي اتصالات جوشي سياه نمايندگي اتصالات گازيلوله 4 اتمسفر


لوله رابط  بازديدكنندگان 8055590 نفر كاربران حاضر 123 نفر امكان دسترسي وجود ندارد سه راه پكس(PEX a) سه راه تبديل پكس(PEX a) تبديل پكس ( PEX a ) تبديل برنجي پكس(PEX a) زانو پكس ( PEX a ) درپوش تست پكس ( PEX a ) زانو ديواري برنجي پكس(PEX a) رابط برنجي پكس ( PEX a ) اتصال يكسر دنده برنجي پكس اتصال يكسر دنده ( PPSU ) پكس حلقه آبي قرمز بي رنگ پكس لوله گرمايش از كف پكس (PEX a ) لوله شرب پكس ( PEX a ) شابلون پكس ( PEX a ) ساپورت خم پكس ( PEX a ) لوله خرطومي پكس ( PEX a ) زانو كوتاه 87° پوش فيت بي صدا زانو بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو 45° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 45° پوش فيت بي صدا زانو 30° پوش فيت بي صدا سه راه 87° پوش فيت بي صدا سه راه 45° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 87° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 45° پوش فيت بي صدا سه راه بازديد 90° پوش فيت بي صدا تبديل پوش فيت بي صدا رابط پوش فيت بي صدا درپوش تست پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك بلند پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك كوتاه پوش فيت بي صدا سيفون بازديد پوش فيت بي صدا سيفون با دريچه بازديد پوش فيت بي صدا دريچه بازديد پوش فيت بي صدا رابط بوگير پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي عمودي ) پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي افقي ) پوش فيت بي صدا عصائي پشت بام پوش فيت بي صدا بست سقفي پوش فيت بي صدا بست ديواري پوش فيت بي صدا لوله هاي يكسر سوكت پوش فيت بي صدا لوله هاي دو سر سوكت پوش فيت بي صدا لوله بر و پخ كن پايه دار پوش فيت بي صدا استاپر پوش فيت بي صدا لوله پخ كن پوش فيت بي صدا لوله بر پوش فيت بي صدا آچار تسمه اي پوش فيت بي صدالوله پلي اتيلن18 اينچبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۸:۳۸ توسط:فروشگاه لوله موضوع:

خريد لوله

لوله پلي اتيلن6 اينچ  بازديدكنندگان 8044086 نفر كاربران حاضر 403 نفر امكان دسترسي وجود ندارد سه راه پكس(PEX a) سه راه تبديل پكس(PEX a) تبديل پكس ( PEX a ) تبديل برنجي پكس(PEX a) زانو پكس ( PEX a ) درپوش تست پكس ( PEX a ) زانو ديواري برنجي پكس(PEX a) رابط برنجي پكس ( PEX a ) اتصال يكسر دنده برنجي پكس اتصال يكسر دنده ( PPSU ) پكس حلقه آبي قرمز بي رنگ پكس لوله گرمايش از كف پكس (PEX a ) لوله شرب پكس ( PEX a ) شابلون پكس ( PEX a ) ساپورت خم پكس ( PEX a ) لوله خرطومي پكس ( PEX a ) زانو كوتاه 87° پوش فيت بي صدا زانو بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو 45° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 45° پوش فيت بي صدا زانو 30° پوش فيت بي صدا سه راه 87° پوش فيت بي صدا سه راه 45° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 87° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 45° پوش فيت بي صدا سه راه بازديد 90° پوش فيت بي صدا تبديل پوش فيت بي صدا رابط پوش فيت بي صدا درپوش تست پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك بلند پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك كوتاه پوش فيت بي صدا سيفون بازديد پوش فيت بي صدا سيفون با دريچه بازديد پوش فيت بي صدا دريچه بازديد پوش فيت بي صدا رابط بوگير پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي عمودي ) پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي افقي ) پوش فيت بي صدا عصائي پشت بام پوش فيت بي صدا بست سقفي پوش فيت بي صدا بست ديواري پوش فيت بي صدا لوله هاي يكسر سوكت پوش فيت بي صدا لوله هاي دو سر سوكت پوش فيت بي صدا لوله بر و پخ كن پايه دار پوش فيت بي صدا استاپر پوش فيت بي صدا لوله پخ كن پوش فيت بي صدا لوله بر پوش فيت بي صدا آچار تسمه اي پوش فيت بي صدالوله پلي اتيلن 140 ميليمتر آب


لوله قطره ايبـراي اطـلـاع از كـيـفـيـت پكيج زميني مخزن دار ايران رادياتور قيمت خريد  و ارسال با شـمـاره هـاي زيـر تـمـاس حـاصـل فرماييد   صادقي 1351 508 912 98+   434 75 666 21 98+   435 75 666 21 98+   914 93 661 21 98+     پكيج مخزن دار پكيج مخزن دار ايران رادياتور پكيج زميني ايران رادياتور پكيج زميني مخزن دار ايران رادياتور پكيج ايران رادياتور پكيج ايران رادياتور زميني پكيج ايران رادياتور مخزن دار ليست قيمت پكيج زميني ايران رادياتور ليست قيمت پكيج مخزن دار ايران رادياتور ليست قيمت پكيج زميني مخزن دار ايران رادياتور لوازم موتور خانه اي ايران رادياتور انواع لوازم موتور خانه قيمت لوازم موتورخانه ايران رادياتور لوازم موتورخانه ليست قيمت Incoming search terms موتورخانه منزل ايران رادياتورموتور پكيجقيمت اتصالات پكيج ايران رادياتورقيمت رادياتور ايران رادياتورقيمت لوله هاي پكيج وراداتورپكيج مخزن دار ايران رادياتورقيمت موتورپكيجقيمت همكاري لوله ايران رادياتورقيمت پكيج زميني ايران لولهليست قيمت همكاري لوله هاي ايران رادياتورلوله پلي اتيلن 75 ميليمتر آب


لوله فرعي فلتطبقه بندي اتصالات جوشي اتصالات دنده اي   تبديل دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ   زانو دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ   سردنده از سايز 1 4 تا 4 اينچ   بوشن دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ     زانو دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ مهره ماسوره دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ   درپوش دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ     سردنده از سايز 1 4 تا 4 اينچ سه راهي دنده اي  از سايز 1 4 تا 4 اينچ   زانو دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ   زانو دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ   سردنده از سايز 1 4 تا 4 اينچ   بوشن دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ     زانو دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ مهره ماسوره دنده اي از سايز 1 4 تا 4 اينچ كلمات مرتبط  اتصالات دنده سيتكو اتصالات دنده خارجي اتصالات دنده اي ايراني فروش انواع اتصالات دنده خريد انواع اتصالات دنده اي انواع شيرالات كشويي لرزهگير شيرفلكه هاي گير بكسي هود سينك لوله هاي پنج لايه زانو دنده اي چپقي دنده اي سه راهي شيرالات كلاسيك شيرالاتاهرمي فروش انواع سينك فروش انواع مغزي شيرالات فروش انواع شيلنك پيسوال فروش انواع شير خودكار شير دريچه اي فروش شيرالات قهرمان فروش شيرالات شيبه انواع شير گازي فروش انواع اتصالالوله پلي اتيلن 315 ميليمتر


لوله پلي اتيلن 225 ميليمتر آبپروفايلخدمات پشتيباني طراحي و اجراگواهينامه هاگالري عكس هاعكس هاي پروژه هاعكس هاي نمايشگاه هانمايندگي انحصاريداخليشركت پايا بسپارآرياشركت مهان موج مهر شركت ورزاب لوله ميبدشركت آفرينشركت آبفشان فروش نوار تيپ دلتا دريپخارجيشركت هرآي تركيهشركت تي اف تركيهفروش محصولات شركت هانتر ورين بردشركت دلتا پارس نهاده فروش نوار تيپ واتر فال كرهفروش نوار تيپ هاكان تركيه محصولات جستجو شيرپروانه اي پليمري بدنه ساخته شده از GRPP 3بربر ضربه پذيري بيشترنسبت به مشابه چدني مقاومت بالا دربرابر مواد شيميايي قلبل ارائه ازسايز 2تا8 اينچ فشاراسمي 10 بار بيشتر شير پروانه اي پليمري شركت پايا بسپار آريا شير پروانه اي پليمري شركت پايا بسپار آريا ساخته شده از پليمر U PVC در 7 اندازه از 2 اينچ تا 8 اينچ عرضه مي شودلوله پلي اتيلن 50 ميليمتر آب


انواع لوله هاي آبياري قطره ايcom نام و نام خانوادگي شماره همراه پيام شما خرد كن آسياب كراشر پودر كن recycling pelletizing crusher  اكسترودر اكسترود اكستروژن خط اكستروژن ماشين آلات خط توليد خطوط توليد ماشين آلات توليد دستگاه دستگاه توليد لمينيت لمينت لمينت pvc  روكش لمينيت روكش pvc لمينيت pvc پليمر پليمري قالب اكستروژن چوب پلاستيك قالب لاستيك پلاستيك بسپار فوم  فوميزه  پروفيل پانل پنل تايل داكت ديوارپوش      كف پوش سقف كاذب شيشه سيلندر مارپيچ ورق ورق فوم ورق فوميزه ورق اسفنجي چوب پلاست لوله كاروگيت كروگيت شيشه دو جداره تك مارپيچ دو مارپيچ مونتاژ درب و پنجره مونتاژ پروفيلUPVC    درب و پنجره upvc برش CNC شيشه  حكاكي شيشه   سكوريت شيشه سكوريت پي وي سي يو پي وي سي ماشين آلات صنعتي تجهيزات صنعتي داكت برق پلي اتيلن پلي پروپيلن پلي استايرن پلي كربنات پانل سقفي پانل ديواري كارتون پلاست ورق كفپوش فوم PE فوم PS فوم PVC ورق فوم PE ورق فوم PS ورق فوم PVC فوم XPS فوم EPS لوله PE لوله PP لوله PVC لوله كاروگيت پروفيل UPVC خط چاپ دستگاه لمينيت ظروف يكبار مصرف بازيافت گرانول گرانول سازي خط بازيافت دستگاه گرانول ميكسر خرد كن پودر كن آسياب   قطعات يدكي ماشين آلات كمكي ماشين آلات جانبي قالبگيري تزريق نصب و راه اندازي مديريت بازار تبليغات بازاريابي بازرگاني تجارت واردات صادرات فروش مشتري مشتري مداري خريدار فروشنده مشاوره خدمات محصولات سرمايه گذاري صنعتي صنعت خدمات بازرگاني مشاوره بازرگاني مشاوره سرمايه گذاري مشاوره صنعتي جديدترين محصولات جديدترين خط توليد جديد ترين ماشين آلات توليد جديدترين دستگاه توليد  به روزترين خط توليد به روزترين ماشين آلات توليد به روزترين دستگاه توليد به روزترين تكنولوژي توليد جديدترين تكنولوژي توليد   پيشرفته ترين تكنولوژي توليد پيشرفته ترين خط توليد مقاله طرح توجيهي طرح صنعتي خدمات پس از فروش   برش   CNCاتوماتيك برش ليزري حكاكي CNC   حكاكي  ليزري Plastic  machinery       plastic  machine   extrusion  machinery    HIPS extrusion  machine    extruding  machine    plastic  extrusion  machinery plastic  extrusion  machine        extruder machinery   PMMA machinery  extruder machine   plastic  extruder   production machine   machine production  line     production  machinery     extrusion  line  extruder PSP     pvc  extruder   single  screw   twin screw making  machine    Extrud   Profile extruder sheet       Panel   Profile  extrusion line   Floor Flooring     Profile Plate   Pipe Film    Foam    Wood plastic Foaming     Free  foam   Foam  board  Wood plast  Poly wood  CNC  Wood plastic composite            wood plastic  machinery  sheet  machine  WPC        wood plastic  machine    sheet  extrusion machine    PVC  PET  sheet extruder machine         sheet  extrusion line Sheet  extruder    plate extrusion  machine     plate  extrusion  line    IXPE    XPE    HIPS  plate  extruder pipe  production  line   Pipe  extrude      Pipe machine pipe extrusion  machine   corrugated Laminate   laminating     EPS laminating  machine      printing  machine stamping  machine   mold    thermoforming  machine      vacuum  forming  machine ABS   PC   Molding    blow  molding  machinery      blow  molding     HDPE      Blow  molding  machine       Cutting  machine  Foamed     GPPS  PP    PS       PE    XPS      UPVCانواع لوله پلي اتيلنبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۸:۱۷ توسط:فروشگاه لوله موضوع:

توليد لوله

لوله رابطPiepe در قزوينسمينار لوله هاي مقاوم به زلزله در رشتنمايشگاه نفت گاز و پترو شيمي1394حضور هامون نايزه در نمايشگاه آب و فاضلاب مهر1394جشنهاي 6 ماهه كاركنان هامون نايزهشهريور 1393جشن پايان سال93ارتباط با ما فرم ثبت شكايت مشتريسوالات متداولفرصت هاي شغليپيوستن به هامون نايزهارتباط با ما و نمايندگي هاصفحه اصلي > توضيحات تكميلي > پوشش خارجي زينك فلزي  پوشش خارجي زينك فلزي چرا لوله چدن نشكن انتقال آب با لوله چدن نشكن بهترين راه توليد لوله سايز كوچك هامون نايزه توليد كننده برتر لوله با قطر كوچك معرفي محصول در راه لوله مقاوم به زلزله بدون پيچ و مهره دريافت كاتالوگ دريافت كاتالوگ محصولات هامون نايزه                 ISO2531       All Rights Reserved by HANYCOلوله پلي اتيلن24 اينچ


لوله پلي اتيلن آبرسانيگزارش روابط عمومي شركت آبفا استان فارس حاكي است در اين نشست كه تعدادي از معاونين شركت آبفا استان فارس نيز حضور داشتند مهندس قناعت پيشه معاون برنامه ريزي و منابع انساني اين شركت نيز با ارائه گزارشي از وضعيت برنامه ريزي آموزش و منابع انساني شركت آبفا فارس چگونگي اجراي بخشنامه ها و تطابق رويكرد اين شركت در حوزه منابع انساني با سياست هاي كلي وزارت نيرو و شركت مهندسي آبفا كشور را بيان نمود ۱۳۹۴ ۱۰ ۰۹ 6 ماه قبل لوله و اتصالات متيني توليد كننده لوله پلي اتيلن لوله جداره چاه لوله پليكا فاضلابي لوله كاروگيت فاضلابي [همدان] نوع فعاليت توليد كننده وارد كننده عمده فروش خرده فروش صادر كننده خدمات خدمات محصولات لوله پلي اتيلن لوله كاروگيت فاضلابي لوله پليكا فاضلابي لوله جي آر پي لوله زهكش لوله جداره چاه رايزر پليمري منهول پلي اتيلن لوله دريچه دار نوار تيپ آبياري قطره اي نوار تيپ قيمت لوله پلي اتيلن قيمت لوله كاروگيت فاضلابي قيمت لوله پليكا قيمت لوله زهكش قيمت لوله جداره چاه قيمت رايزر پليمري قيمت لوله دريچه دار قيمت نوار تيپ آبياري قطره اي قيمت منهول پلي اتيلن قيمت لوله جداره چاه آبياري قطره اي سيفون كيت انشعاب انشعابگير لوله پليكا فاضلابي فروش لوله پليكا فاضلابي لوله پلي اتيلن فروش لوله پلي اتيلن لوله پليكا فاضلابي فروش لوله پليكا فاضلابي لوله جداره چاه فروش لوله جداره چاه فروش رايزر پليمري فروش منهول پلي اتيلن نوع مالكيت شركت سهامي خاص تلفن 081 38211111 0918 1112054 081 32514700 0918 3147093 0912 7298974 محصولات دريپر (5) لوله كاروگيت (14) لوله پليكا (18) لوله جداره چاه (13) لوله پلي اتيلن (39) منهول پلي اتيلن (35) لوله زهكش (5) لوله جي آر پي (18) نوار تيپ آبياري (8) لوله دريچه دار (11) انشعابگير (3) سيفون (9) نايلون آبياري (2) شير خودكار (3) رايزر پليمري (51) دستگاه جوش پلي اتيلن (8) ديگر محصولات (4) همه محصولات (246) تماس بگيريد بروز رساني 2 روز پيشلوله 25 بار


لوله 110 ميليمترلوله پيفلكس نخدارپلي اتيلني(لوله آبپاش) مشخصات فني فشاركاركرد 2تا3بار سايز دواينچ شعاع پاشش 3الي6متر فاصله منافذآبدهي 30سانت آبدهي پنج تا ده ليتردردقيقه در متر طول لوله حداقل آبدهي در صدمتر لوله پيفلكس 30 متر مكعب درساعت حداكثرآبدهي درصدمترلوله پيفلكس 60 مترمكعب درساعت طول هر رول لوله پي فلكس 100 متر وزن هر رول لوله لوله پي فلكس پنج كيلوگرم تعداد رول دركارتن چهارعدد ساخت كشور كره مزايانسبت به سايرسيستم هاي آبياري بهترين سيستم آبياري در مناطق باد خيز پاشش يكنواخت آب به علت قطر بسيارريزقطرات آب كم هزينه ترين سيستم آبياري تحت فشار نصب جمع آوري جابجايي انتقال ساده آسان و كم هزينه كاربرد آبياري تحت فشارباراني آبياري باراني كشت هاي كرتي غرقابي سنتي آبياري زراعت هاي ديم و آبي(گياهان پايه كوتاه) بهترين جايگزيني براي آبياري كلاسيك ثابت ومتحرك آبياري باراني براي كشت هاي زعفران پياز يونجه شبدر فضاي سبز چمن ولوله هاي استاندارد آب و فاضلاب


لوله و اتصالات pe80  بازديدكنندگان 8044223 نفر كاربران حاضر 52 نفر امكان دسترسي وجود ندارد سه راه پكس(PEX a) سه راه تبديل پكس(PEX a) تبديل پكس ( PEX a ) تبديل برنجي پكس(PEX a) زانو پكس ( PEX a ) درپوش تست پكس ( PEX a ) زانو ديواري برنجي پكس(PEX a) رابط برنجي پكس ( PEX a ) اتصال يكسر دنده برنجي پكس اتصال يكسر دنده ( PPSU ) پكس حلقه آبي قرمز بي رنگ پكس لوله گرمايش از كف پكس (PEX a ) لوله شرب پكس ( PEX a ) شابلون پكس ( PEX a ) ساپورت خم پكس ( PEX a ) لوله خرطومي پكس ( PEX a ) زانو كوتاه 87° پوش فيت بي صدا زانو بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو 45° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 45° پوش فيت بي صدا زانو 30° پوش فيت بي صدا سه راه 87° پوش فيت بي صدا سه راه 45° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 87° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 45° پوش فيت بي صدا سه راه بازديد 90° پوش فيت بي صدا تبديل پوش فيت بي صدا رابط پوش فيت بي صدا درپوش تست پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك بلند پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك كوتاه پوش فيت بي صدا سيفون بازديد پوش فيت بي صدا سيفون با دريچه بازديد پوش فيت بي صدا دريچه بازديد پوش فيت بي صدا رابط بوگير پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي عمودي ) پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي افقي ) پوش فيت بي صدا عصائي پشت بام پوش فيت بي صدا بست سقفي پوش فيت بي صدا بست ديواري پوش فيت بي صدا لوله هاي يكسر سوكت پوش فيت بي صدا لوله هاي دو سر سوكت پوش فيت بي صدا لوله بر و پخ كن پايه دار پوش فيت بي صدا استاپر پوش فيت بي صدا لوله پخ كن پوش فيت بي صدا لوله بر پوش فيت بي صدا آچار تسمه اي پوش فيت بي صدالوله گاز رساني


لوله 400 ميليمتر  دستگاه تصفيه آب پرورش ماهي و سيستم مداربسته پرورش ماهي   خبر فوري طراحي و ساخت و اجراي سيستم هاي فيلترهاي شني و كربني و فيلترهاي SDI در صورت نياز وهوادهي و اكسيژن دهي و ازن زني  به استخرها و حوضچه هاي پرورش ماهي  كليه لوازم ها و سيستم ولوازم مصرفي كلا به روز و مدرن و پيشرفته مي باشد قبل از هراحداث حوضچه و استخر پرورش ماهي ابتدا با ما مشورت نماييد لوله هاي خواص از قبل پيش بيني شده بايد قبل از عمليات عمراني اجرا گردد كه بتوان آب مداربسته استخر را كنترل نمود البته اگر شما استخر ها را اجرا نموده باشيد باز هم ميتوان اين سيستم ها را پياده سازي كرد ولي اگر از زير كار زير سازي گردد بهتر است بيشتر از آنچه كه شما توقع داريد ما به شما تحويل مي دهيم بازهم بقيه قسمتهاي سايت را برسي و اطلاعات خود راتكميل نماييد         اطلاعات بيشتر در زمينه  تصفيه آب پرورش ماهي           كلمات كليدي       دستگاه تصفيه آب پرورش ماهي دستگاه پرورش ماهي دستگاه تصفيه آب مداربسته پرورش ماهي سيستم مداربسته پرورش ماهي پرورش ماهي دستگاه تصفيه آب   دستگاه تصفيه آب پرورش ماهي دستگاه پرورش ماهي دستگاه تصفيه آب مداربسته پرورش ماهي سيستم مداربسته پرورش ماهي پرورش ماهي دستگاه تصفيه آب لوله گلخانهبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۷:۵۸ توسط:فروشگاه لوله موضوع:

قيمت لوله

لوله 6 اتمسفر  بازديدكنندگان 8058503 نفر كاربران حاضر 221 نفر امكان دسترسي وجود ندارد سه راه پكس(PEX a) سه راه تبديل پكس(PEX a) تبديل پكس ( PEX a ) تبديل برنجي پكس(PEX a) زانو پكس ( PEX a ) درپوش تست پكس ( PEX a ) زانو ديواري برنجي پكس(PEX a) رابط برنجي پكس ( PEX a ) اتصال يكسر دنده برنجي پكس اتصال يكسر دنده ( PPSU ) پكس حلقه آبي قرمز بي رنگ پكس لوله گرمايش از كف پكس (PEX a ) لوله شرب پكس ( PEX a ) شابلون پكس ( PEX a ) ساپورت خم پكس ( PEX a ) لوله خرطومي پكس ( PEX a ) زانو كوتاه 87° پوش فيت بي صدا زانو بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 87° پوش فيت بي صدا زانو 45° پوش فيت بي صدا زانو سوكت بلند 45° پوش فيت بي صدا زانو 30° پوش فيت بي صدا سه راه 87° پوش فيت بي صدا سه راه 45° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 87° پوش فيت بي صدا سه راه تبديل 45° پوش فيت بي صدا سه راه بازديد 90° پوش فيت بي صدا تبديل پوش فيت بي صدا رابط پوش فيت بي صدا درپوش تست پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك بلند پوش فيت بي صدا سيفون يك تكه با علمك كوتاه پوش فيت بي صدا سيفون بازديد پوش فيت بي صدا سيفون با دريچه بازديد پوش فيت بي صدا دريچه بازديد پوش فيت بي صدا رابط بوگير پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي عمودي ) پوش فيت بي صدا كف شور سيفون دار ( خروجي افقي ) پوش فيت بي صدا عصائي پشت بام پوش فيت بي صدا بست سقفي پوش فيت بي صدا بست ديواري پوش فيت بي صدا لوله هاي يكسر سوكت پوش فيت بي صدا لوله هاي دو سر سوكت پوش فيت بي صدا لوله بر و پخ كن پايه دار پوش فيت بي صدا استاپر پوش فيت بي صدا لوله پخ كن پوش فيت بي صدا لوله بر پوش فيت بي صدا آچار تسمه اي پوش فيت بي صدالوله باغي


لوله پلي اتيلن1 اينچcom نام و نام خانوادگي شماره همراه پيام شما قالب پانل panel  mold قالب پنل قالب اكستروژن قالب ديوارپوش اكسترودر اكسترود اكستروژن خط اكستروژن ماشين آلات خط توليد خطوط توليد ماشين آلات توليد دستگاه دستگاه توليد لمينيت لمينت لمينت pvc  روكش لمينيت روكش pvc لمينيت pvc پليمر پليمري قالب اكستروژن چوب پلاستيك قالب لاستيك پلاستيك بسپار فوم  فوميزه  پروفيل پانل پنل تايل داكت ديوارپوش      كف پوش سقف كاذب شيشه سيلندر مارپيچ ورق ورق فوم ورق فوميزه ورق اسفنجي چوب پلاست لوله كاروگيت كروگيت شيشه دو جداره تك مارپيچ دو مارپيچ مونتاژ درب و پنجره مونتاژ پروفيلUPVC    درب و پنجره upvc برش CNC شيشه  حكاكي شيشه   سكوريت شيشه سكوريت پي وي سي يو پي وي سي ماشين آلات صنعتي تجهيزات صنعتي داكت برق پلي اتيلن پلي پروپيلن پلي استايرن پلي كربنات پانل سقفي پانل ديواري كارتون پلاست ورق كفپوش فوم PE فوم PS فوم PVC ورق فوم PE ورق فوم PS ورق فوم PVC فوم XPS فوم EPS لوله PE لوله PP لوله PVC لوله كاروگيت پروفيل UPVC خط چاپ دستگاه لمينيت ظروف يكبار مصرف بازيافت گرانول گرانول سازي خط بازيافت دستگاه گرانول ميكسر خرد كن پودر كن آسياب   قطعات يدكي ماشين آلات كمكي ماشين آلات جانبي قالبگيري تزريق نصب و راه اندازي مديريت بازار تبليغات بازاريابي بازرگاني تجارت واردات صادرات فروش مشتري مشتري مداري خريدار فروشنده مشاوره خدمات محصولات سرمايه گذاري صنعتي صنعت خدمات بازرگاني مشاوره بازرگاني مشاوره سرمايه گذاري مشاوره صنعتي جديدترين محصولات جديدترين خط توليد جديد ترين ماشين آلات توليد جديدترين دستگاه توليد  به روزترين خط توليد به روزترين ماشين آلات توليد به روزترين دستگاه توليد به روزترين تكنولوژي توليد جديدترين تكنولوژي توليد   پيشرفته ترين تكنولوژي توليد پيشرفته ترين خط توليد مقاله طرح توجيهي طرح صنعتي خدمات پس از فروش   برش   CNCاتوماتيك برش ليزري حكاكي CNC   حكاكي  ليزري Plastic  machinery       plastic  machine   extrusion  machinery    HIPS extrusion  machine    extruding  machine    plastic  extrusion  machinery plastic  extrusion  machine        extruder machinery   PMMA machinery  extruder machine   plastic  extruder   production machine   machine production  line     production  machinery     extrusion  line  extruder PSP     pvc  extruder   single  screw   twin screw making  machine    Extrud   Profile extruder sheet       Panel   Profile  extrusion line   Floor Flooring     Profile Plate   Pipe Film    Foam    Wood plastic Foaming     Free  foam   Foam  board  Wood plast  Poly wood  CNC  Wood plastic composite            wood plastic  machinery  sheet  machine  WPC        wood plastic  machine    sheet  extrusion machine    PVC  PET  sheet extruder machine         sheet  extrusion line Sheet  extruder    plate extrusion  machine     plate  extrusion  line    IXPE    XPE    HIPS  plate  extruder pipe  production  line   Pipe  extrude      Pipe machine pipe extrusion  machine   corrugated Laminate   laminating     EPS laminating  machine      printing  machine stamping  machine   mold    thermoforming  machine      vacuum  forming  machine ABS   PC   Molding    blow  molding  machinery      blow  molding     HDPE     UPV Blow  molding  machine       Cutting  machine  Foamed     GPPS  PP    PS       PE      XPSلوله پلي اتيلن 315 ميليمتر


لوله انتقال آب نخ دار5 سيستم گوياي اتوبوس6 برد ADM اتوبوس7 مجموعه چراغهاي عقب8 آمپرآلات اتوبوس9 آمپرآلات خودروهاي سواري تيپ 1 4 تن و 3 4 تن10 انواع سيم و كابل خودرويي11 سيم جوش12 عايق PVC مشمع كف اتوبوس13 انواع ورشوهاي آلومينيومي بدنه اتوبوس14 شيشه هاي جانبي اتوبوس15 شيشه جلو و عقب و جانبي خودروهاي تيپ 1 4 تن و 3 4 تن16 قطعات فايبرگلاس اتاق تيپ 3 4 تن17 قطعات فايبرگلاس اتاق اتوبوس18 قطعات فايبرگلاس تزئيناتي تيپ 1 4 تن و 3 4 تن19 صندلي مسافر بخواب اتوبوس20 صندلي راننده اتوبوس21 صندلي راننده و شاگرد تيپ 1 4 تن و 3 4 تن22 انواع عايق هاي ايزولاسيون خودرويي23 انواع ورق و پروفيل هاي خودرويي صنعتي24 مجموعه اگزوز و متعلقات اتوبوس25 مجموعه اگزوز و متعلقات تيپ 1 4 تن و 3 4 تن26 موتور C457 اتوبوس يورو 2 و يورو 327 موتور Z24I نيساني28 رينگ چرخ اتوبوس29 رينگ چرخ نيساني 1 4 تن و 3 4 تن30 مجموعه گاردان اتوبوس31 مجموعه گاردان تيپ 1 4 تن و 3 4 تن32 مجموعه لوله هاي تزريق سوخت پلي اميد33 انواع ضربه گير موتور و گيربكس34 گيربكس ZF6HP اتوبوس اتوماتيك35 گيربكس ZF5HP اتوبوس اتوماتيك36 گيربكس اكولايف ZF اتوبوس اتوماتيك37 دو شاخه كيسه باد اتوبوس38 منبع انبساط اتوبوس و ميدل باس39 مخزن آب اتوبوس40 ميل تعادل اكسل عقب و جلو تيپ 1 4 تن و 3 4 تن41 دسته موتور و گيربكس اتوبوس42 غربالك فرمان تيپ 1 4 تن و 3 4 تن43 جعبه فرمان اتوبوس44 مجموعه محورهاي جلو و عقب اتوبوس شهري بنز45 مجموعه رادياتور و اينتر كولر اتوبوس شهري46 مجموعه رادياتور نيساني47 تعمير كامل قطعات برقي خودروهاي تيپ 1 4 تن48 تعمير كامل اكسل خودروهاي تيپ 1 4 تن49 تعمير كامل گيربكس هاي خودروهاي تيپ 1 4 تن50 قطعات ريخته گري كامل شاسي اتوبوس شهري51 قطعات كامل ABS اتوبوس شهري52 تريم تزئينات 26 رديفي اتوبوس شهري53 مجموعه كولر اتوبوس شهري و بين شهري54 مجموعه كامل سيستم تعليق اتوبوس شهري55 ساخت انواع قالب و فيكسچر مونتاژي56 تاير R22 5 295 80روابط عمومي صنايعآدرس و تلفن اصفهان زرين شهر مجتمع صنايع دفاع صنايع زرين خودرومنبع محلي اصفهان 95 3 10لوله انتقال برق


لوله و اتصالات پلي اتيلنپنج شنبه ۳ تير ۱۳۹۵ ۱۰ ۳۳ Clr Both آرشيو ماهيانه اخبار آبان 1389 رييس جمهور در حاشيه اجلاس باكو اصراري براي صادرات گاز به اروپا نداريم؛ اروپايي‌ها به گاز ما نياز دارند ۲۹ آبان ۱۳۸۹ زيبايي شهري مفهوم فراموش شده در دومين شهر نفتي خاورميانه ۲۲ آبان ۱۳۸۹ وزير امور خارجه سريلانكا سريلانكا خواستار استفاده از تجارب ايران در صنعت نفت است ۲۲ آبان ۱۳۸۹ بازديد اعضاء هيئت مديره بانك صادرات استان خوزستان از كارخانجات لوله سازي اهواز ۱۶ آبان ۱۳۸۹ معاون وزير نفت در امور گاز خبر داد آغاز عمليات تزريق گاز به خط لوله شمال و شمال شرق كشور ۱۵ آبان ۱۳۸۹ خبر خوش براي مسافران سرزمين نفت؛افتتاح آزاد راه خرم آباد پل زال با حضور رييس جمهور كاهش 40 ميليارد توماني مصرف سوخت خودروهاي عبوري از اين محور در مقايسه با محور فعلي+ گزارش تصويري ۱۱ آبان ۱۳۸۹ اولين شهر نفتي خاورميانه از نگاه دوربين ۱۱ آبان ۱۳۸۹ بازديد مهندس خالقي عضو هيأت مديره شركت لوله سازي اهواز از كارخانه ها ۸ آبان ۱۳۸۹ صادرات گاز ايران به تركيه از سر گرفته شد ۸ آبان ۱۳۸۹ چندين هزار جوان بيكار فارغ التحصيل دانشگاهي چشم انتظار آگهي استخدام در وزرات نفت هستند؛ ميركاظمي در برابر فشارهاي سياسي براي تعويق بازنشستگي افراد مقاومت كند ۸ آبان ۱۳۸۹ ديدار آقاي دكتر سيد شريف حسيني نماينده مردم اهواز و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از كارخانجات شركت لوله سازي اهواز ۲ آبان ۱۳۸۹لوله پلي اتيلن 250 ميليمتر


لوله هاي گازرساني لوله pvc كابران حاضر در سايت ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاين داريم برخي از مشتريان ما پتروشيمي پارس پيشرو توسعه انرژي هيبرد نيرو ازن آب توضيحات نوشته شده توسط Super User بازديد 11206 لوله پي وي سي     < قبلي بعدي > ورود به سايت نام كاربري رمز ورود مرا بخاطر داشته باش بازيابي رمز عبور بازيابي نام كاربري ايجاد حساب كاربري تبليغات تصاوير تصادفي          لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر گازبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۷:۳۹ توسط:فروشگاه لوله موضوع: